Middelbare School Verbeteren? Het Kan: Elke Dag Een Beetje Beter

De middelbare school wordt de tijd van hun leven!

De middelbare schooltijd is voor leerlingen een vormende periode. Als zij achteraf terugkijken op deze tijd, beseffen ze pas ten volle hoe groot de ontwikkeling was die zij juist in deze periode hebben doorgemaakt. Daarom is het van belang dat het onderwijs op de middelbare school van goede kwaliteit is. Maar hoe zorg je voor goede kwaliteit als de werkdruk zo hoog is en leerlingen vaak niet gemotiveerd lijken? Hoe kunnen leerkrachten ondanks alles het onderwijs op de middelbare school verbeteren zodat het elke dag een beetje beter en prettiger wordt?

Het antwoord daarop vind je in de methode van Stichting LeerKRACHT die basisscholen en middelbare scholen graag wil ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijs. Door deze methode te gebruiken wordt de werkdruk van de leerkracht verlaagd en worden leerlingen gemotiveerd om zich te ontwikkelen. De vele positieve ervaringen van scholen die inmiddels gebruik maken van de methode van Stichting LeerKRACHT zijn inspirerend en nodigen uit om er zelf mee aan de slag te gaan.

Eigenaarschap van de leerling

Als leerkracht de kwaliteit van jouw middelbare school verbeteren ligt binnen jouw eigen handbereik. Eén van de belangrijkste stappen is het vergroten van eigenaarschap van de leerling. Dit betekent niets anders dan dat de leerling meer gemotiveerd raakt en zichzelf verantwoordelijk gaat voelen voor het verwezenlijken van zijn eigen doelen. Hiervoor kan een leerkracht verschillende hulpmiddelen inzetten.

  • Introduceer het bord in de klas
    Dit bord bevordert het overzicht voor de leerling en creëert gezamenlijkheid. In wekelijkse sessies wordt hierop bijgehouden door middel van smileys hoe het gaat met iedere leerling individueel, wat gezamenlijke en individuele doelen zijn en welke acties nodig zijn om die doelen te bereiken. Juist omdat een leerling zijn naam ziet staan, vergroot dit zijn eigen bewustzijn. Ook is het prettig als leerlingen weten bij wie ze om hulp kunnen vragen wanneer ze iets van de lesstof niet begrijpen. Leerlingen dragen zorg voor elkaar en elkaars leerproces.

  • Maak gebruik van een scrumboard
    Het helpt leerlingen overzicht te krijgen in hun taken die moeten leiden tot een eindproduct. Door deze taken inzichtelijk te maken en deze ook weer gekoppeld aan de naam van de individuele leerling zichtbaar te maken op een bord, vergroot dit de motivatie van de leerling voor zijn eigen leerproces. Er ontstaat op een prettige manier competitie tussen leerlingen onderling wanneer zij zien wat de andere leerlingen al bereikt hebben. Zo zien ze dus wat ze te doen hebben, wat ze al gedaan hebben en wat er nog gedaan moet worden.

  • Sta open voor de feedback van je leerlingen
    Als jij durft open te staan van de mening van je leerlingen als het gaat om jouw lessen, vergroot je hiermee de betrokkenheid en motivatie van je leerlingen enorm. Maak gebruik van een laagdrempelige feedback app en geef je leerlingen zo een stem. Zo kun je je eigen leskwaliteiten verbeteren en daarmee wordt de middelbare schooltijd voor jouw leerlingen de tijd van hun leven.