Is energie fossiel of duurzaam in de toekomst

Duurzame energie wint steeds meer terrein boven de fossiele energie. Nederland heeft zich als doel gesteld in 2020 14% van het energieverbruik duurzaam gewonnen moet zijn. In 2013 was dit percentage slechts 4,5%. Aangenomen kan…